Privacy reglement

Bescherming van de gegevens
U hebt het recht om uw eigen gegevens, die bij ons geregistreerd zijn, in te zien. Als de gegevens niet correct, onvolledig of irrelevant zijn, hebt u het recht te verzoeken dat wij de gegevens aanpassen of verwijderen. Om informatie te ontvangen over de opgeslagen persoonlijke gegevens bij Euroflorist stuurt u een schriftelijk verzoek aan: 
Euroflorist Nederland BV
De Entree 143-145
1101 HE Amsterdam, Nederland

Persoonlijke gegevens
Als er een bestelling bij Euroflorist op onze website is geplaatst, zullen de persoonlijke gegevens bij Euroflorist Nederland BV opgeslagen worden zodat de bestelde diensten geleverd kunnen worden. Nevens de gegevens ingevoerd door de koper, zullen het IP adres en het ordertijdstip ook bij Euroflorist opgeslagen worden. 
Euroflorist Nederland BV verspreidt of verkoopt nooit informatie betreffende haar klanten aan derden, noch adressen, persoonlijke gegevens of e-mail adressen. Rechtszaken waar het gerecht om de informatie verzoekt en waar juridische twisten worden behandeld en waar Euroflorist moet voldoen aan plaatselijke wetten, vormen een uitzondering. U moet minstens 18 jaar oud zijn om via onze website te mogen bestellen.

Nieuwsbrief
Euroflorist verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als u een bestelling plaatst of u aanmeldt als vaste klant wordt ernaar gevraagd of u deze wil ontvangen. Wilt u deze niet meer ontvangn dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden.

Bedrieglijke bestellingen
Bedrog of pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de plaatselijke politie/autoriteiten worden doorgegeven.

Session Cookies
Bij een groot deel van onze functies op de website, bijvoorbeeld het bestelformulier, gebruiken we een “session ID”, of tijdelijke cookies, om het mogelijk te maken dat we de juiste webpagina’s naar onze klanten sturen. Dit houdt in dat onze server zogenaamde “session cookies” stuurt met een uniek identificatienummer naar uw computer elke keer dat u onze website bezoekt. Zonder dit is het, bijvoorbeeld, onmogelijk om terug te gaan naar uw bestelling zonder dat u alle gegevens opnieuw moet ingeven. Een session cookie wordt door onze computer niet opgeslagen en is alleen actief totdat u de browser afsluit. Dit type cookie wordt alleen gebruikt om de functies van de Euroflorist websites soepel te laten verlopen. Het geeft ons geen informatie over u als gebruiker, noch kan het leiden tot enig risico dat uw computer met een software virus besmet raakt.